ללא כותרת
ללא כותרת
סוף שנות ה- 60, 28X34, עיפרון ופסטל על נייר
ללא כותרת
סוף שנות ה- 60, 28X34, עיפרון ופסטל על נייר