וריאציה על צקפר וראצ
וריאציה על צקפר וראצ'יק
1973, 27X40, טכניקה מעורבת על נייר
וריאציה על צקפר וראצ'יק
1973, 27X40, טכניקה מעורבת על נייר
בחנותו של ראצ