מתווה הכנה להדפס "שני עצים לזכר המצ"יר"
מתווה הכנה להדפס "שני עצים לזכר המצ"יר"
ראשית שנות ה- 70, 51X67.5, הדפס אבן על נייר לבן
מתווה הכנה להדפס "שני עצים לזכר המצ"יר"
ראשית שנות ה- 70, 51X67.5, הדפס אבן על נייר לבן