דפים מתוך פנקס רישום
דפים מתוך פנקס רישום
ראשית שנות ה- 70, 33X41.8, עיפרון על נייר
דפים מתוך פנקס רישום
ראשית שנות ה- 70, 33X41.8, עיפרון על נייר
צקפר אפורדפים מתוך פנקס רישום