דף מתוך ספר הלימוד לאמנים, שיעור XXX מאת כריסטיאן לודולף ריינהולד 1784
דף מתוך ספר הלימוד לאמנים, שיעור XXX מאת כריסטיאן לודולף ריינהולד 1784
דף מתוך ספר הלימוד לאמנים, שיעור XXX מאת כריסטיאן לודולף ריינהולד 1784
שתי קוביותמתווה לכרזה עם שתי קוביות