מוטיב יהודי
מוטיב יהודי
1966, 30X23
מוטיב יהודי
1966, 30X23
לוחות הבריתמוטיב יהודיקשת בכחול-סגולהבריאה (הגדת סרייבו)