ציור(פרופילים)
ציור(פרופילים)
שנות ה- 60, 30X27, פסטל שמן על נייר
ציור(פרופילים)
שנות ה- 60, 30X27, פסטל שמן על נייר