אריה ארוך ודבורה ארוך בביתם בירושלים, 1974
אריה ארוך ודבורה ארוך בביתם בירושלים, 1974
צילום, אריאלה שווייד
אריה ארוך ודבורה ארוך בביתם בירושלים, 1974
צילום, אריאלה שווייד
דיוקן דבורה ארוךדבורה ואריה ארוךדבורה ארוך ברחוב הירקוןהטיילת בתל אביב, מבט אל הים