ויקטור וינסטר, שלט-סנדלר, 1870-80. המוזיאון לתולדות סנט-פטרסבורג
ויקטור וינסטר, שלט-סנדלר, 1870-80. המוזיאון לתולדות סנט-פטרסבורג
ויקטור וינסטר, שלט-סנדלר, 1870-80. המוזיאון לתולדות סנט-פטרסבורג
מתווה לשער כתב העת "קו"צקפר אפור