אריה ארוך בסטודיו 1973
אריה ארוך בסטודיו 1973
צילום: שוקי קוק
אריה ארוך בסטודיו 1973
צילום: שוקי קוק
שתי קוביותצורה