עירומה ושרפרף
עירומה ושרפרף
שנות ה- 30, 23X31, עיפרון על נייר
עירומה ושרפרף
שנות ה- 30, 23X31, עיפרון על נייר