עירומה (יד מאחורי הגב)
עירומה (יד מאחורי הגב)
שנות ה- 30, 37.4X54, עיפרון על נייר
עירומה (יד מאחורי הגב)
שנות ה- 30, 37.4X54, עיפרון על נייר