עירומה
עירומה
סוף שנות ה- 30, 30.5X24, עיפרון על נייר
עירומה
סוף שנות ה- 30, 30.5X24, עיפרון על נייר