אשה יושבת
אשה יושבת
סוף שנות ה- 30, 24X32, דיות על נייר
אשה יושבת
סוף שנות ה- 30, 24X32, דיות על נייר