אשה בכורסה
אשה בכורסה
סוף שנות ה- 30, 17.5X22.8, דיו על נייר
אשה בכורסה
סוף שנות ה- 30, 17.5X22.8, דיו על נייר