אשה שרועה על כורסה
אשה שרועה על כורסה
סוף שנות ה- 30, 24X30.7, עיפרון על נייר
אשה שרועה על כורסה
סוף שנות ה- 30, 24X30.7, עיפרון על נייר