אם ובנה
אם ובנה
סוף שנות ה- 30, 17.9X26.8, עיפרון על נייר
אם ובנה
סוף שנות ה- 30, 17.9X26.8, עיפרון על נייר