אם ובנה
אם ובנה
סוף שנות ה- 30, 26.8X17.9, עיפרון על נייר
אם ובנה
סוף שנות ה- 30, 26.8X17.9, עיפרון על נייר