אשה שוכבת
אשה שוכבת
סוף שנות ה- 30, 25.7X20.4, דיות על נייר
אשה שוכבת
סוף שנות ה- 30, 25.7X20.4, דיות על נייר