אשה שוכבת
אשה שוכבת
סוף שנות ה- 30, 23.9X41.9, עיפרון על נייר
אשה שוכבת
סוף שנות ה- 30, 23.9X41.9, עיפרון על נייר