אדום וכחול
אדום וכחול
ReinholdFigure Of 8Late SixtiesPandaPrintThe SeventiesThe Edge Of The Painting