שנות ה-40
שנות ה-40
Zikhron YaakovLandscapeDrawingNudeStudyFiguresPortrait19421941DedicationDvoraSelf Portrait1943Dvora And ArieInteriorTel Aviv1944TheatreStill LifeFlowersVase1945Haifa1946ChildrenJewish MotifCeramics1940Bus1948Synagogue1949Hat1947