שולחן
שולחן
Early SixtiesOblong CompositionArchGold LeafWritingTzakparOval FrameConcrete/abstract FormKharkov