1953
1953
דיוקןרישוםתחילת שנות ה-501953סוף שנות ה-50195519571956