קוים של חייט
קוים של חייט
צורהשנות ה-70צורה מופשטת/קונקרטיתחרקובשולי הציורסוף שנות ה-60פנדההסיפרה 2