צורה סגלגלה
צורה סגלגלה
צקפרעלי זהבתחילת שנות ה-601961לוחכיתוב1962צורה מופשטת/קונקרטיתזמנים מקומות צורותמוטיב וצורהאמצע שנות ה-601966קו 6מתווההסיפרה 2שרבוטמסגרתקראציםשולי הציור1965סוף שנות ה-60מלאךשנות ה-701972ראצ`יקחרקוב1973פרופילסוף שנות ה-50דיוקןתפנים1955