1962
1962
קרמיקהתחילת שנות ה-50סוף שנות ה-501958כיתובפורמייקה