1967
1967
מוטיב יהודישנות ה-401949ראשון לציוןתחילת שנות ה-501953נוף