1969
1969
שנות ה-70אדום וכחולטכניקה מעורבתצורה מופשטת/קונקרטיתמלאךצורה סגלגלהלוחתערוכה: צורת הדברמתווההקדשה1971כיתובג`יימס ג`ויסחרקובהדפסראצ`יק