זמנים, מקומות, צורות
VII. צבעי יסוד (1972 – 1966)
יונה פישר, קטלוג "זמנים מקומות צורות", 1976
1971 חתן פרס ישראל לציור.
פורש משירותו במשרד החוץ.

1972 תערוכת-יחיד בגלריה דבורה שוקן, תל אביב: 24 יצירות, ובהן סדרות "תרגיל בקו 8" ו"אורנמנט ופרופיל".

לחיפוש אחר צורות יסוד מקביל בתקופה זו העיסוק בצבעי יסוד – הכחול והאדום.

בשניהם ניכר תהליך דומה של צמצום. היצירה, שעניינה העיקרי בארגון הצורות בחומר על פני השטח, מותירה לצבעי היסוד תפקיד ייחודי, אך פתוח למשמעויות שונות בהתאם להקשרים השונים: מבנה מופשט, סיפור, סיטואציה.

"הכי קל להסביר צורות יסוד בצבעי יסוד. לכל צבע יסוד יש צורת יסוד. זהו נושא. רציתי, בתערוכת דבורה שוקן, לבדוק אם בחופש שנרכש נקבעו גם יסודות חדשים. חולשת התיזה היא שכחול ואדום הם צבעים יסודיים, והם חוזרים ונשנים במחשבת האדם. בדגלים. זהו יסוד שאפשר לבנות עליו, לשחק בו. הקוביסטים יצרו צורות יסוד ומיצו אותן מהר מאוד: ריבוע, עיגול, משולש, כמותן מוגבלת.

כשאתה עוסק בצורה ובצבע ולא מבדיל ביניהם ישנה סכנה שתתבלבל. רציתי בפירוש להוכיח שכאשר הכחול והאדום נמצאים ביחד, הם הופכים ליסוד, ולא חשוב איך תצייר אותם".
(26.6.74)