אשה שרועה
אשה שרועה
1940, 31X23, עיפרון על נייר
אשה שרועה
1940, 31X23, עיפרון על נייר