סוכה
סוכה
שנות ה-70, 70.4X54.3, טכניקה מעורבת על נייר עטיפה חום
סוכה
שנות ה-70, 70.4X54.3, טכניקה מעורבת על נייר עטיפה חום
ראצשני עצים לזכר המצי"רמתווה לשטיח ל"בית הלוחם", אפקה