לוח אריחי קרמיקה
לוח אריחי קרמיקה
סוף שנות ה- 50, 74.5X60, אריחי קרמיקה
לוח אריחי קרמיקה
סוף שנות ה- 50, 74.5X60, אריחי קרמיקה
ילדה חוזרת מבית הספרשולחן עם אריחי קרמיקה