ללא כותרת
ללא כותרת
1968, 21.7X14.7, פנדה על נייר
מוזיאון ישראל, ירושלים
ללא כותרת
1968, 21.7X14.7, פנדה על נייר
מוזיאון ישראל, ירושלים
בדירהללא כותרת