מתלה כובעים
מתלה כובעים
1972, 24.5X38.5, עיפרון, צבע מים ופסטל על נייר
מתלה כובעים
1972, 24.5X38.5, עיפרון, צבע מים ופסטל על נייר
צורה (תבליט)מיתלה כובעיםמתלה כובעים