מילון עברי
מילון עברי
1971, 45X27.5, עיפרון ועפרונות צבעוניים על כריכת ספר
מוזיאון ישראל, ירושלים
כאשר עוסק הצייר בניתוח הצורות שמסביבו, כאשר הוא מערטל אותן מתוכנן ויוצר צורות חדשות בעלות מתח וחיים פנימיים, כאשר הוא מחפש אותן, יתכן שאינו יודע בדיוק מה תהיינה הצורות הללו.
מילון עברי
1971, 45X27.5, עיפרון ועפרונות צבעוניים על כריכת ספר
מוזיאון ישראל, ירושלים
הגדה של פסחללא כותרת