ללא כותרת (שלט)
ללא כותרת (שלט)
סוף שנות ה- 60, 57X42, צבע שמן ועיפרון על דיקט
ללא כותרת (שלט)
סוף שנות ה- 60, 57X42, צבע שמן ועיפרון על דיקט
בחדר המדרגותללא כותרת