ציור (אדום כחול)
ציור (אדום כחול)
ראשית שנות ה- 70, 28X21, פנדה ועיפרון על נייר
ציור (אדום כחול)
ראשית שנות ה- 70, 28X21, פנדה ועיפרון על נייר