ללא כותרת
ללא כותרת
1967-1970, 22X17, טכניקה מעורבת על נייר
ללא כותרת
1967-1970, 22X17, טכניקה מעורבת על נייר