ללא כותרת
ללא כותרת
סוף שנות ה- 60, 32X22, פנדה על נייר מודפס
ללא כותרת
סוף שנות ה- 60, 32X22, פנדה על נייר מודפס