ללא כותרת
ללא כותרת
סוף שנות ה- 60, 39.6X26, עיפרון ופנדה על קרטון
ללא כותרת
סוף שנות ה- 60, 39.6X26, עיפרון ופנדה על קרטון