ללא כותרת
ללא כותרת
סוף שנות ה- 60, 28.7X21, עיפרון ופנדה נייר מודפס
ללא כותרת
סוף שנות ה- 60, 28.7X21, עיפרון ופנדה נייר מודפס