ללא כותרת
ללא כותרת
סוף שנות ה- 60, 22X23.5, פנדה על נייר המודבק על נייר נוסף
ללא כותרת
סוף שנות ה- 60, 22X23.5, פנדה על נייר המודבק על נייר נוסף