ללא כותרת
ללא כותרת
סוף שנות ה- 60, 25.6X25.5, פנדה, עיפרון וגואש על קרטון
ללא כותרת
סוף שנות ה- 60, 25.6X25.5, פנדה, עיפרון וגואש על קרטון