1943
1943
דיוקןשנות ה-40הקדשהביוגרפיהרישוםתחילת שנות ה-50תפניםתל- אביבנוף