1968
1968
הסיפרה 2שרבוטמסגרתמסגרת סגלגלהכיתובחריטה בצבעקומפוזיציה מלבניתאדום וכחולפנדההקדשהשולי הציורריינהולדקוביותמתווהפרופילמלאךראשים מצולביםצורה בקו 8סירהציור על ציורעלי זהבצורה מופשטת/קונקרטיתחרקובקוים של חייטעפרוןראצ`יק