1971
1971
סוף שנות ה-60הסיפרה 2שרבוטאדום וכחולשולי הציורמלאךפנדהכיתובמסגרתעלי זהבצורה מופשטת/קונקרטיתפרופילריינהולד