1969
1969
שנות ה-70אדום וכחולצורה מופשטת/קונקרטיתצורהמסגרת סגלגלהמתווההקדשהיוליססכיתובחרקובהדפסראצ`יק