זמנים, מקומות, צורות
צורה לירית וצורה גיאומטרית (1970 – 1968)
יונה פישר, קטלוג "זמנים מקומות צורות", 1976
תקופת יצירה פוריה זו מוכיחה עד כמה נזהר ארוך משגרה, מעבודה שיטתית בצורות, בדימויים, בחומרים.

בציורי הפנדה מתקיים הלך-הרוח הלירי של ציורי הפנדה מהשנים 1964-5. אולם הכתב והצורה היחודית מופיעים בהם במפורש בהקשר סמלי ואינטימי. ואילו "4 חלקים" ו- "Z.K." מבשרות את היצירות המאוחרות של ארוך. שתיהן מופשטות לכאורה. אולם המוחשיות שבראשונה אינה פחותה מזו שבסדרת ה"צקפר". והקו המרוסק שבשניה משחזר (על פי עדות האמן) קשר אסוציאטיבי עם הקו שמסמן החייט (מימי הילדות) על גבי האריג. מכאן לעניינו הגובר והולך של ארוך במלאכה הכרוכה בעשיית התמונה קצרה הדרך.


"חיפוש הצורות – בלי לדעת מה תהיינה במדויק: זכרון סיטואציה לאורך שנים".

"המחשבות הן באמת אישיות לגמרי. ואולי אף אינטימיות".

"לעשות מעץ תמונה – זה עדיין לא נגמר".