קשת על לבן
קשת על לבן
1961, 92X65, שמן על בד
מוזיאון ישראל, ירושלים
קשת על לבן
1961, 92X65, שמן על בד
מוזיאון ישראל, ירושלים
מוטיב יהודיקשת בכחול-סגול